Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

MAJLIS PERLANCARAN GERAI HARI KEBANGSAAN KE-37 TAHUN 2021

gerai perayaan.jpeg


Majlis dimulakan dengan bacaan doa selamat yang dibacakan oleh Yang Mulia Awang Amran bin Haji Maidin, Pemangku Ketua Kampong Kasat dan kemudian Tetamu Kehormat merasmikan perlancaran gerai Hari Kebangsaan ke-37 dan seterusnya membuat lawatan serta petak jualan yang telah diadakan bermula pada 26hb Februari 2021 hingga 07hb Mac 2021 mulai jam 5.00 petang hingga 10.00 malam sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang Ke-37.

Turut hadir ialah Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Mulia Setiausaha-Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Setiausaha-Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Setiausaha-Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pengarah-Pengarah serta Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.


Created at 17/03/2021 11:46 by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 17/03/2021 11:46 by Hasnani binti Hj Md Noor