Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PENTADBIRAN , KEWANGAN DAN STOR

FUNGSI UTAMA UNIT PENTADBIRAN

 • Pengawalan tindakan tatatertib menurut peraturan-peraturan yang sedia ada.
 • Bertanggungjawab dalam mengumpul dan mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan dan penyata cuti.
 • Bertanggungjawab dalam pengambilan pekerja bergaji hari, kenaikan pangkat, penetapan jawatan, pengurniaan bintang/pingat kebesaran dan lain-lain.
 • Mengaturkan dan penghantaran pegawai dan kakitangan untuk menghadiri kursus-kursus dan seminar-seminar dalam atau luar jabatan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan perjawatan.
 • Mengemaskinikan rekod perkhidmatan GEMS pegawai dan kakitangan.

 

FUNGSI UTAMA UNIT KEWANGAN

 • Menyediakan anggaran peruntukan tahunan Jabatan Daerah Brunei dan Muara setiap tahun.
 • Menguruskan hal ehwal kewangan/pembayaran gaji kakitangan bergaji bulan dan gaji hari.
 • Menguruskan pembayaran elaun-elau pegawai dan kakitangan Jabatan Daerah Brunei dan Muara termasuk bayaran bonus.
 • Membuat dan menyediakan purchase order dan seterusnya membuatkan pembayaran kepada syarikat-syarikat, jabatan-jabatan dan orang perseorangan melalui system tafis.
 • Menyediakan perkhidmatan pembayaran bagi sewa-sewa petak-petak bangku kedai, pasar dan gerai-gerai yang di bawah kawalan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.
 • Menerima kutipan hasil jabatan setiap hari waktu bekerja.
 • Menyediakan serta memproses waran-waran seperti waran tambahan, waran pindah peruntukan, waran jabatan dan lain-lain.

 

FUNGSI UTAMA UNIT STOR

 • Pembelian bagi tujuan stok jabatan & kegunaan serta merta dari bahagian-bahagian yang memerlukan melalui:
  - Pembelian terus kepada pembekal bagi perbelanjaan di bawah $2000.
  - Sebutharga bagi perbelanjaan yang lebih daripada $2000 sehingga $50 000.
  - Tawaran bagi perbelanjaan $50 000 ke atas.
 • Menerima barang-barang dari pembekal mengikut ketetapan dalam PO sebutharga dan lain-lain.
 • Memastikan dan memriksa kualiti barangan yang diterima mengikut spesifikasi serta mengikut kuantiti yang dipesan.
 • Memasukkan data ke dalam rekod stor (kad stok, bin kad, folio, inventori, guna habis dan lain-lain).
 • Melengkapkan dokumen bagi tujuan pembayaran.
 • Memantau prestasi pembekal-pembekal.
 • Memastikan stok disimpan dalam keadaan selamat, bersih, tersusun dan terkawal.
 • Memastikan keselamatan dan kebersihan bangunan stor dan ruang penyimpanan sentiasa terkawal.
 • Memastikan keadaan suhu udara dan ventilasi di ruang penyimpanan sesuai dan selesa bagi pekerja dan stok barangan yang di simpan.
 • Melakukan pemeriksaan stok setiap 6 bulan.
 • Mengeluarkan stok mengikut pesanan pemohon/bahagian yang memerlukan menggunakan boring SIV dan lain-lain.
 • Menerima dari pembekal dan terus mengeluarkannya kepada pemohon.
 • Merekod & memposting barang yang dikeluarkan ke dalam binkad & kad stok serta computer.
 • Memantau keadaan stok bagi pemesanan semula mengikut keperluan dan baki yang ada.
 • Menyenaraikan keterangan barang-barang yang hendak dihapuskan (nama, jenis, harga, kuantiti, tarikh membeli, inventori dan lain-lain.
 • Menghadapkan ke unit pengurusan hartabenda, bahagian mekanikal, DME, JKR bagi mendapatkan laporan teknikal.