Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM , PENYELIDIKAN DAN IT

PERANAN PERHUBUNGAN AWAM

 • Sebagai urusetia bagi menerima dan menghadapkan persuratan-persuratan ke Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan dan Bahagian-Bahagian.
 • Menghubungi pihak-pihak di Kementerian, Jabatan-Jabatan dan Bahagian-Bahagian mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan.
 • Urusetia kepada majlis-majlis dan acara-acara yang dikendalikan oleh Jabatan sama ada diperingkat nasional atau Jabatan.

 

PERANAN UNIT PENYELIDIKAN

 • Membuat kajiselidik dan kertaskerja mengenai keperluan latihan-latihan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan.
 • Membuat kajiselidik dan menyediakan rangka cadangan keperluan Jabatan.
 • Memantau perlaksanaan perancangan strategik dan KPI Jabatan.
 • Melaksanakan tugas-tugas penyelidikan seperti membuat banci penduduk mukim atau kampong dan menyediakan kertas kerja.
 • Menyelaras dan menyediakan statistik-statistik Jabatan.
 • Menjilid buku-buku, keratan akhbar, risalah-risalah, buku program, acara-acara yang dilaksanakan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara.

 

PERANAN UNIT IT

 • Menyelaras keperluan alat komputer dan aksesori komputer bahagian-bahagian dan unit-unit.
 • Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan peralatan komputer.
 • Menyelaras projek e-kerajaan jabatan dengan pihak KHEDN
 • Menyediakan buku-buku program mengenai aktiviti jabatan dan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampong.
 • Menyalurkan maklumat dan menyiarkan sebarang penglibatan dan aktiviti yang dikendalikan oleh Jabatan atau Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampong, iaitu melalui laman sesawang.
 • Merangka keperluan latihan-latihan mengenai perisian komputer bagi memastikan pengurusan yang lebih berkesan.
 • Mengemaskini Laman Web Jabatan Daerah Brunei dan Muara.
 • Menyediakan laporan-laporan jabatan.
 • Menyediakan dan memasang Projector dan laptop untuk  keperluan semasa meeting dan  acara Jabatan.