Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1000 copy.jpg new.jpg

PENYEWAAN DEWAN MUHIBBAH 2019

Jabatan Daerah Brunei dan Muara (JDBM) ingin memaklumkan bahawa penyewaan Dewan Muhibbah bagi tahun 2019 akan mula dibukakan kepada orang ramai bermula Khamis , 18 Rejab 1439 bersamaan 05 April 2018 , Jam 9.00 pagi.

Orang ramai yang berhasrat untuk menyewa dewan berkenaan bolehlah berurusan di Dewan Teater.

Slide1.JPG

29-January-2018 9:00 AM
Happy Days Expo '18
28-April-2016 10:00 AM
Karnival Kembara Islam 1437H
27-February-2017 5:00 PM
BAZAR AMAL KEMBALI LAGI 2017
24-December-2015 3:00 PM
Perhimpunan Maulud Nabi Muhammad S.A.W

MAJLIS DIKIR ROMBONGAN JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W BAGI TAHUN 1440 HIJRAH BERSAMAAN DENGAN 2018 MASEHI


Rombongan Dikir Maulud Jabatan Daerah Brunei dan Muara diadakan pada hari ini, 9 Rabiulawal 1440H bersamaan 17 November 2018M, bertempat di Masjid Ar-Rahman, Kampong Tanjong Bunut, Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi tahun 1440 Hijrah bersamaan 2018 Masehi.

17nov.png

MAJLIS DIKIR ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W BAGI TAHUN 1440 HIJRAH BERSAMAAN DENGAN 2018 MASEHI

Rombongan Dikir Maulud Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya diadakan pada hari ini, 5 Rabiulawal 1440H bersamaan 13 November 2018M, bertempat di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis/Madang, Daerah Brunei Muara sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi tahun 1440 Hijrah bersamaan 2018 Masehi.


masjid.jpg

LAWATAN DIRAJA HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN’S KE KAMPONG TAMOI UJONG

Hari Rabu, 31 Oktober 2018 bersamaan 22 Safar 1440 bertempat di rumah kediaman Yang Mulia Pengarah Haji Mokti bin Salleh selaku Penghulu Mukim Tamoi.

raja .jpg

Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-72

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 Julai – Setelah Daerah Tutong, Belait dan Temburong masing-masing mempamerkan persembahan unik dan menarik, kini tiba giliran Daerah Brunei dan Muara pula untuk menyembahkan persembahan khas padang penuh gilang-gemilang kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, hari ini.

RAMAH MESRA 2018.jpg

facebook.jpg

Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.