Sign In
Web Creator

Piala Pusingan Sepak Takraw Mukim Mentiri anjuran bersama MPK STKRJ Sungai Buloh

Copy of Copy of Copy of Dikir.png

DAERAH BRUNEI DAN MUARA – 1 Oktober 2023, Piala Pusingan Sepak Takraw Mukim Mentiri anjuran bersama MPK STKRJ Sungai Buloh, Bukit Sibanging dan MPK RPN / STKRJ Tanah Jambu sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-77 bertempat di RPN kampong Panchur Mengkubau.


Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Mulia Awang Mohammad Hilmy bin Haji Ahmad, Pemangku Ketua Kampung RPN Kampong Panchur Mengkubau Kawasan 3 dan Kawasan 1.


Created at 2/10/2023 3:29 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 2/10/2023 3:29 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Berita Terkini