Sign In
Web Creator

​Bahagian Institusi Mukim dan Kampung​

​​Fungsi Utama Bahagian Institusi Mukim dan Kampung

 1. Mengendalikan urusan pentadbiran hal ehwal Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 2. Menyelaras Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung; 
 3. Menyelaras Majlis Perlantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 4. Menyelaras penubuhan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan memantau kegiatan-kegiatan ya​ng dikendalikan; 
 5. Memantau aktiviti-aktiviti Majlis Perundingan Mukim dan Kampung; 
 6. ​Menyelaras perkhidmatan peminjaman dewan-dewan dan kemudahan-kemudahan sukan dibawah kawalan jabatan ini.​

Fungsi U​nit Pentadbiran dan Kewangan

 1. ​​Mengendalikan pengurusan dan pentadbiran hal ehwal Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 2. Menyelaras Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung; 
 3. Menyelaras perlantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 4. Penyelarasan hal ehwal kewangan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung.​​

Fungsi Unit Sekretariat Majlis Perundingan Mukim dan Kampung

 1. ​Menyelaras penubuhan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan memantau kegiatan-kegiatan yang dikendalikan; 
 2. Memantau dan memastikan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung bergiat aktif di dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berunsur kemasyarakatan; 
 3. Memantau aktiviti-aktiviti Majlis Perundingan Mukim dan Kampung; 
 4. Memastikan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung melaksanakan projek yang berbentuk perekonomian iaitu 'SATU KAMPUNG SATU PRODUK – 1K1P'.​

​​Jumlah Penghulu dan Ketua Kampung Daerah Brunei dan Muara

​JAWATAN​
​PERJAWATAN
DIISIKAN
​PENGHULU MUKIM
14​3​
​KETUA KAMPUNG
​110
34​
​JUMLAH DIISIKAN
​37/124 JAWATAN


Carta Organisasi Bagi Setiap Zon Daerah Brunei dan Muara​

Carta Organisasi Zon Daerah Brunei dan Muara-01.png