Sign In
Web Creator

Bahagian Institusi Mukim dan Kampung​

​​Fungsi Utama Bahagian Institusi Mukim dan Kampung

 1. Mengendalikan urusan pentadbiran hal ehwal Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 2. Menyelaras Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung; 
 3. Menyelaras Majlis Perlantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 4. Menyelaras penubuhan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan memantau kegiatan-kegiatan ya​ng dikendalikan; 
 5. Memantau aktiviti-aktiviti Majlis Perundingan Mukim dan Kampung; 
 6. ​Menyelaras perkhidmatan peminjaman dewan-dewan dan kemudahan-kemudahan sukan dibawah kawalan jabatan ini.​

Fungsi U​nit Pentadbiran dan Kewangan

 1. ​​Mengendalikan pengurusan dan pentadbiran hal ehwal Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 2. Menyelaras Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung; 
 3. Menyelaras perlantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung; 
 4. Penyelarasan hal ehwal kewangan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung.​​

Fungsi Unit Sekretariat Majlis Perundingan Mukim dan Kampung

 1. ​Menyelaras penubuhan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan memantau kegiatan-kegiatan yang dikendalikan; 
 2. Memantau dan memastikan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung bergiat aktif di dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berunsur kemasyarakatan; 
 3. Memantau aktiviti-aktiviti Majlis Perundingan Mukim dan Kampung; 
 4. Memastikan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung melaksanakan projek yang berbentuk perekonomian iaitu 'SATU KAMPUNG SATU PRODUK – 1K1P'.​

​​Jumlah Penghulu dan Ketua Kampung Daerah Brunei dan Muara


​Jawatan​
​Jumlah jawatan yang telah dipenuhi
​Jumlah jawatan yang masih kosong dan di pangku
Jumlah keseluruhan jawatan yang ada (established)
​1
​Penghulu Mukim
​14 orang
​4 orang
​18 orang
​2
​Ketua Kampung
​84 orang
​29 orang
​113 orang
Jumlah Keseluruhannya​​98 orang
​33 orang
​131 orang


Carta Organisasi Bagi Setiap Zon Daerah Brunei dan Muara