Sign In
Web Creator

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Direktori Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Daerah Brunei dan Muara​

Nama
Jawatan
Alamat
Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat
Ketua Kampong Subok
Pemangku Penghulu Mukim Kianggeh
No.51,Simpang 309-14-15,Kampung Subok
Nama
Jawatan
Alamat
Awang Raimi bin Awang Rashid
Penghulu Mukim Zon 2 Kampung Ayer 
No. 117-E, Kampung Setia 'A'
Awang Shamsuddin bin Haji Maidin​
Pemangku Ketua Kampung Zon 4 Kampung Ayer (Kampung Bolkiah 'A' dan Kampung Bolkiah 'B')​
No. 55F, Kampung Bolkiah 'B'Jambatan 512, Jeti 13​
Awang Shahminan bin Haji Matzin​
Pemangku Ketua Kampung Zon 4 Kampung Ayer (Kampung Bolkiah 'A' & Kampung Bolkiah 'B')​
No.55-F, Kampung Bolkiah 'B', Jambatan 512, Jeti 13Awang Rahman bin Haji Kassim
Pemangku Ketua Kampung Zon 3 Kampung Ayer (Kampung Setia 'B' dan Kampung Sungai Kebun)

No.119F, Kampung Setia 'A'.​​


​ ​​