Sign In
Web Creator

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN

Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan berperanan bagi membuat pemeriksaan dan memastikan semua peruntukan undang-undang serta peraturan yang diperuntukan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dikuatkuasakan, dipelihara dan dipatuhi seperti berikut:

 • Perintah Establismen Kecantikan dan Kesihatan, 2016
 • Miscellaneous Offences Act Cap 30 (Pindaan 2021), dan
 • Akta Hiburan Awam, Penggal 181

PENTADBIRAN PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN

 • Menguruskan permohonan baru/membaharui lesen EKK dan Arcade yang diterima melalui portal Onebiz.
 • Menguruskan surat-surat dan fail-fail yang berkaitan dengan lesen dan peraturan.
 • Memfailkan kes-kes bagi kompaun yang tidak berbayar.
 • Menyemak kertas siasatan untuk difailkan ke mahkamah​

PEMANTAUAN, PENYIASATAN DAN RISIKAN

 • Membuat rondaan, pemantauan dan risikan bagi mana-mana kesalahan dan pelanggaran Akta-Akta dan peraturan menjalankan aktiviti perniagaan.

OPERASI PENGUATKUASAAN

 • Menjalankan pemeriksaan dan serbuan dalam operasi-operasi secara berjadual atau berterusan
 • Mengikuti operasi secara sendirian atau bersepadu bersama agensi Penguatkuasa Kerajaan atau Operasi Bersepadu jemputan oleh Agensi-agensi Penguatkuasa Kerajaan
 • Menjalankan tindakan mengkompaun ke atas pesalah-pesalah dibawah Miscellaneous Offences Act Cap 30 (Pindaan 2021)
 • Memberikan taklimat kepada orang ramai mengenai kepentingan isu kebersihan.​