Sign In
Web Creator

Lawatan Kerja Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Daerah Brunei dan Muara

SWZO8523.PNG

​DAERAH BRUNEI DAN MUARA - 21 Oktober 2023, Lawatan Kerja Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke:


1. Kawasan Kemajuan Pertanian (KPP) Tungku, Ladang tananman nanas yang diusahakan oleh MPK Kampung Tungku.

2. Taman Lebah Kelulut Mejawa yang diusahakan oleh MPK Kampung Jerudong ‘B’.

3. Kawasan Pertanian (KPP) Lampaki, Projek Nanas dibawah MPK Kampung Sengkurong ‘A’.

4. Taman Agri Kampung Katimahar yang diusahakan oleh MPK Kampung Katimahar dan penduduk-penduduk sekitarnya.


Created at 26/10/2023 11:33 PG by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 26/10/2023 11:33 PG by Hasnani binti Hj Md Noor
Berita Terkini