Sign In
Web Creator

Taklimat Pengukuhan Maqasid Syariah Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Negara Brunei Darussalam

Taklimat Pengukuhan Maqasid Syariah.png

​DAERAH BRUNEI DAN MUARA - 24 Rabiulakhir 1445 | 08 November 2023, Taklimat Pengukuhan Maqasid Syariah Dalam Pengurusan dan Pentadbiran Negara Brunei Darussalam Kepada Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampong bagi Daerah Brunei dan Muara.

Hadir ialah Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampong, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara serta Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah Brunei dan Muara.Taklimat disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).​


Created at 25/01/2024 2:49 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 25/01/2024 2:49 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Berita Terkini